Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

ΕΛΜΕ Ιωαννίνων: Απεργία - αποχή από τη διαδικασία επιλογής διευθυντών

Συναδέλφισσες\οι, η Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων την Τετάρτη 14/6/2017, με θέμα τη διαδικασία επιλογής διευθυντών,αποφάσισε, σύμφωνα και με την εισήγηση του ΔΣ, την αποχή από την εν λόγω διαδικασία.Συγκεκριμένα, προτείνει σε κάθε Σύλλογο Διδασκόντων και κάθε συνάδελφο/ισσα τη συμμετοχή στην αποχή από το συγκεκριμένο έργο, που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και γνωστοποίησε στο Υπουργείο Παιδείας με...
εξώδικη επιστολή.
- Απέχουμε από τη διαδικασία συμπλήρωσης πρακτικού/ αξιολόγησης συναδέλφων/ισσων.
- Οι Αιρετοί συμμετέχουν στον έλεγχο των μορίων των υποψηφίων, μα δεν παίρνουν ενεργητικό μέρος στη συνέντευξη ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝ (βάζουν “-” σε όλους τους υποψήφιους/ες).
- Προτείνουμε οι Σύλλογοι Διδασκόντων ή μεμονωμένοι συνάδελφοι/ισσες να υιοθετήσουν το παρακάτω υπόδειγμα πρακτικού και να το καταθέσουν στη συνεδρίαση. Εάν δεν το επιθυμούν, μπορούν απλώς να δηλώσουν ότι συμμετέχουν στην αποχή της ΑΔΕΔΥ από το συγκεκριμένο έργο.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του…. με θέμα τη «διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας», οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του……., δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία αξιολόγησης, για τους εξής λόγους:
- Με τον καινούριο νόμο (4473/17) επαναφέρεται το παλιό, διαβλητό, αποτυχημένο και καταδικασμένο από τον κλάδο μοντέλο επιλογής διευθυντών. Η συμμετοχή των συναδέλφων είναι μόνο κατ’ επίφαση, άνευ ουσίας και προσχηματική καθώς απαξιώνεται πλήρως, αφού δεν μοριοδοτείται. Η λεγόμενη «έκφραση γνώμης» δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να αγνοηθεί πλήρως. Ουσιαστικά η συνέντευξη, με τον υποκειμενικό και αμφισβητούμενο χαρακτήρα της και η επιλογή από διευρυμένο -με τον διορισμό (χωρίς κριτήρια) 2 νέων μελών -συμβούλιο επιλογής παίζουν το καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των διευθυντών.
- Αποκλείεται η συμμετοχή των συναδέλφων μας αναπληρωτών-ωρομισθίων και έτσι το σώμα των «μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών» που καλείται να γνωμοδοτήσει» είναι πρωτοφανές, νομικά έωλο, καθώς δεν ταυτίζεται με τον σύλλογο διδασκόντων, αφού αποκλείονται μέλη του και ο πρόεδρος του διορίζεται από την διεύθυνση.
- Το κυριότερο : Η όλη διαδικασία περί «έκφρασης γνώμης» με την προκαθορισμένη από το ΙΕΠ «φόρμα αποτίμησης» μετατρέπεται σε αξιολόγηση όπως προβλέπεται από τους Ν 4369/16 αλλά και τους παλιότερους 3848/10 και το ΠΔ 152/13.
Είναι φανερό πως με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών» εισάγεται η διαδικασία της αξιολόγησης και επιδιώκεται η νομιμοποίηση του πλαισίου στο οποίο θα κληθούν να δράσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης καθώς και της επικείμενης αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.Είμαστε αντίθετοι στο να καταστούμε αξιολογητές των υποψήφιων διευθυντών, στα πλαίσια μιας αντιδραστικής, αντιπαιδαγωγικής αξιολόγησης και γι’ αυτό απέχουμε από την διαδικασία αξιολόγησης τους.Δηλώνουμε, ότι απέχουμε από την σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, από την συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα αποτίμησης), υλοποιώντας τις αποφάσεις του συνδικαλιστικού μας οργάνου, ΕΛΜΕ Ιωαννίνων και την «απεργία- αποχή» που κήρυξε από 17/2/2017 η ΑΔΕΔΥ σ όλο το δημόσιο τομέα. (Υπογραμμίζεται, ότι η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).(Επιπροσθέτως, το όργανο, στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν υφίστανται για το λόγο αυτό κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως.