Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ :ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΙΣΗΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει πως ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την μίσθωση βοσκήσιμων γαιών, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, εξέδωσε Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται η πληρωμή μέχρι τέλους του 2017.
Θυμίζουμε ότι καταληκτική ...
ημερομηνία μέχρι σήμερα ήταν μέχρι στις 30/06/2017.
Αφορά κτηνοτρόφους στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία και υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος.
Μη καταβολή της οφειλής των ετών 2016 και 2017, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το 2018.
Θα ακολουθήσει ανάρτηση ολόκληρης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου.