Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ-Ενίσχυση μελισσοκόμων

Αιτήσεις για την υπαγωγή σε χρηματοδοτικά προγράμματα αγοράς νέων κυψελών, απόκτησης εξοπλισμού και διευκόλυνσης των μετακινήσεων μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τις 14 Ιουνίου οι μελισσοκόμοι.Δικαίωμα συμμετοχής στα σχετικά προγράμματα έχουν οι...
μελισσοκόμοι που κατέχουν τουλάχιστον 20 κυψέλες και διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.