Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Καταπολέμηση του Δάκου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Η Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας». Ανάδοχος αναδείχτηκε η Μαρία Πατσιούρα, ...
με συνολικό ποσό προσφοράς 18.213,49 ευρώ.