Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ-Έκδοση προσκλήσεων για προγράμματα που αφορούν την επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη

Στην έκδοση προσκλήσεων για προγράμματα που αφορούν την επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα προχωρήσει άμεσα η Περιφέρεια. Το Μέτρο της «Αγροτικής Οδοποιίας» στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης θα συμβάλλει στη βελτίωση της ...
πρόσβασης αγροτικών μηχανημάτων και ταυτόχρονα θα μειώσει δραστικά το κόστος και το χρόνο μεταφοράς των προϊόντων.