Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 28-6-2017.
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 28/6/2017, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αναγνώριση της Κοινότητας Κρυοπηγής, Δημοτικής Ενότητας
Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, ως ...
Μαρτυρικού Χωριού.
2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
3. Συμπλήρωση της αριθμ. 121/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, ως προς
τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στην ΔΕΥΑΠ.
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης με το ΕΙΕ/ΕΚΤ για ανάπτυξη και
αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, με
την υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου και λειτουργιών Βιβλιοθήκης
OPENABEKT, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
5. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης σε συνεργασία με
τα Γ.Α.Κ. Πρέβεζας για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου
Παπαγεωργίου «Απομνημονεύματα».
6. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για την
παρουσίαση Βιβλίου-Λευκώματος του μεγάλου έλληνα
ποδοσφαιριστή Μίμη Δομάζου με τίτλο: Μυστικά και άλλες
αποκαλύψεις.
Σελ. 1 από 3
7. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
λόγω λάθους στον υπολογισμό των τελών.
8. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
από τέλη κοινοχρήστων χώρων.
9. Έγκριση διαγραφής ποσών λογαριασμών τελών ύδρευσης.
10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας σε Ευρωπαϊκή Ημερίδα για
την εφαρμογή της Αστικής Ατζέντας της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα, στις 10/7/2017.
11. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση <ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ> Τοπικής
Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.
12. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κα
Ναστούλη).
13. Συμπλήρωση της υπ΄ 239/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας , οικ. Έτους 2017.
14. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας ,οικονομικού έτους
2016.
15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τη σίτιση μαθητών Μουσικού
Σχολείου Πρέβεζας.
16. Επανεξέταση της συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Διεθνή
Ενωση Δήμων με την επωνυμία «Φόρουμ Αδριατικής και των
παράκτιων Πόλεων του Ιονίου» και έγκριση καταβολής της ετήσιας
συνδρομής έτους 2017.
17. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας.
18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις
υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας.
19. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων - επιτροπών του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016.
20. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου, για υπηρεσία εκτός
έδρας.
21. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου
«Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Μύτικα» προϋπολογισμού
30.000,00€ (με ΦΠΑ).
22. Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής, διδάκτρων και εξέταστρων για
το σχολικό έτος 2017-2018 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου
Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » .
23. ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΥ ΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 4 “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ”.
Σελ. 2 από 3
24. Τροποποίηση της μελέτης του έργου:{ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ}, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ προϋπολογισμού
2.460.000,00 € αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.
25. Παράταση εργασιών του έργου:{ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γ΄ ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)} του
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤ. έως την 31-12-2017 συμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του 4412/2016 .
26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ