Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων αύριο,στην οδό Δεξαμενής

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων θα ισχύσει αύριο Πέμπτη 08/06/2017 από την διασταύρωση της οδού Δεξαμενής με την οδό Ευαγγελίδου έως την διασταύρωση της οδού Δεξαμενής με την οδό Σπύρου Λάμπρου, και ώρα 8:00π.μ. έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες κοψίματος των ...
χόρτων στα πρανή της οδού.Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.