Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Δήλωση του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας για το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας κ. Γεώργιος Ιωάννου με αφορμή τα όσα συμβαίνουν με το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:
«Η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Σελεύκειας ήταν και είναι πάντα πρόθυμη να συμβάλει στην εγκατάσταση των απαραίτητων στην περιοχή δομών προς όφελος των πολιτών. Με την παραπάνω αρχή, η Κοινότητα μας παραχώρησε συνολικά 13 στρέμματα με σκοπό την κατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ...
Ηγουμενίτσας.
Ως Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας και εκφράζοντας το σύνολο των συμπολιτών μου, ενώνω την φωνή μου με αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας και συνυπογράφω το ψήφισμά του, με το οποίο καταδικάζεται η προωθούμενη υποβάθμιση του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε Κέντρο Υγείας.
Θέλω επίσης, να υπενθυμίσω ότι η κοινοτική έκταση που παραχωρήθηκε από την  Κοινότητά μας, έγινε με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και για καμία άλλη χρήση, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη».
Ο Πρόεδρος της
Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας