Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Τα αποτελέσματα των εκλογών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. (ΔΗ.ΣΥ.) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 388 ψήφους , 4 έδρες στο Δ.Σ. – 1 έδρα στην Ε.Ε.
2. Δ.Α.Κ.Ε / Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 359 ψήφους, 4 έδρες στο...
Δ.Σ. – 1 έδρα στην Ε.Ε
3. ε. ρ. α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π.Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 134 ψήφους , 2 έδρες στο Δ.Σ. – 1 έδρα στην Ε.Ε.
4. «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ» 98 ψήφους , 1 έδρα στο Δ.Σ. – 0 έδρα στην Ε.Ε.
5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. 31 ψήφους, 0 έδρα στο Δ.Σ. – 0 έδρα στην Ε.Ε.
Βάση του αποτελέσματος εκλέγονται για το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΣΙΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗ.ΣΥ.
2. ΝΑΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗ.ΣΥ.
3. ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗ.ΣΥ.
4. ΚΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗ.ΣΥ.
5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΑ.ΚΕ.
6. ΤΣΙΓΓΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑ.ΚΕ.
7. ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑ.ΚΕ.
8. ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑ.ΚΕ.
9. ΖΗΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΑ.
10. ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΡΑ
11. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΕ –ΠΑΜΕ.

Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΜΠΟΥΚΟΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ.
2. ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑ.ΚΕ.
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΝΑΣ ΕΡΑ.
Για αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε. βρέθηκαν:
1. (ΔΗ.ΣΥ.) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 376 ψήφους 4 – αντιπροσώπους
2. Δ.Α.Κ.Ε/Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 342 ψήφους 3 - αντιπροσώπους
3. ε. ρ. α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π.Ε. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 146 ψήφους 2 - αντιπροσώπους
4. «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών -ΠΑΜΕ» 100 ψήφους - 1 - αντιπρόσωπο
5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. 36 ψήφους δεν εκλέγει αντιπροσώπους

Εκλέγονται με σειρά επιτυχίας αντιπρόσωποι στην Δ.Ο.Ε. οι:

Α΄ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. ΣΙΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗ.ΣΥ
2. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗ.ΣΥ
3. ΜΠΟΥΚΟΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
4. ΝΑΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗ.ΣΥ
5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΑ.ΚΕ
6. ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑ.ΚΕ
7. ΤΣΙΓΓΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑ.ΚΕ
8. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΝΑΣ ΕΡΑ
9. ΖΗΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΑ
10. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Σ.Ε – Π.Α.Μ.Ε