Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Επιπλέον ορισμός μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε τα νέα ονόματα σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ

Νέα επιπλέον μέλη ορίστηκαν στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηπείρου, ύστερα από την εισήγηση της Περιφερειακής Διευθλυντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Αγγελικής Φωτεινού. Ο συγκεκριμένος ορισμός έγινε κατόπιν της τροποποίησης της υπ’ αριθ. Φ.350/40/83818/E3/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης και τα ...
νέα ονόματα στην Ήπειρο στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι τα εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
Γκανιάτσα Δήμητρα του Θεοφάνη, ΠΕ60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Καλαμπόκης Χρήστος του Γεωργίου, ΠΕ17.01
Ντέλλα Αθηνά του Θωμά, ΠΕ02.