Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η Εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ,ζητά υπαλλήλους

Η Εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ,επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων:
-Ηλεκτρολόγο
-Θερμαστή 

Απαραίτητα...
προσόντα Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ,
και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 Αποστολή βιογραφικών υπ’ όψιν κας Αγγελή Νικολέττας ,
 Email: nikoleta.angeli@nitsiakos.gr