Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Προσλήψεις εννέα (9) συμβασιούχων στο δήμο Ζίτσας και στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει την πρόσληψη εννέα (9) συμβασιούχων σε ΟΤΑ της Ηπείρου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για διάρκεια οκτώ (8) μηνών. Ειδικότερα, θα προσληφθούν πέντε (5) εργαζόμενοι στο δήμο Ζίτσας και τέσσερις (4) εργαζόμενοι στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, ενώ συνολικά σε...
ολόκληρη τη χώρα θα προσληφθούν 482 συμβασιούχοι σε 45 δήμους. Για τις προσλήψεις προηγήθηκαν βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2017 και ότι θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2018.