Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

52 οι θέσεις απασχόλησης στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Φιλιππιάδας, μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

Την προσεχή εβδομάδα θα ενεργοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας μέσω Ο.Α.Ε.Δ., η οποία θα αφορά την οκτάμηνη απασχόληση 1.882 ανέργων στα Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων της χώρας. Ειδικότερα, το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Φιλιππιάδας θα ενισχυθεί με 52 νέους ωφελούμενους, οι οποίοι θα εργαστούν με...
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Επίσης, για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα είναι αυξημένες, βάσει νομοθεσίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης ύψους 200 ευρώ. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν, θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδικότητες διοικητικού και φυλακτικού προσωπικού, νηπιαγωγών, δασκάλων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και γενικών καθηκόντων.