Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Στις 28 Ιουνίου,ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Eιδική δημόσια συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 20.00 στο Πνευματικό κέντρο Ανατολής, με μοναδικό θέμα της ...
ημερήσιας διάταξης: Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.