Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Εγγραφές νηπίων – βρεφών στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούςτου Δήμου Πρέβεζας για το 2017-2018 .

Μετά την υπ' αρ. 5122/23-5-2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος η Ε.Ε.Τ.Α.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς να συμμετέχουν στο πρόγραμμα << εναρμόνιση επαγγελματικής οικογενειακής ζωής έτους 2017-2018 >>.
Με την ανάρτηση του ενδεικτικού μη εξαντλητικού καταλόγου φορέων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα  ο   Δήμος Πρέβεζας  εντάσσεται σε αυτό .   Σύμφωνα με το ...
χρονοδιάγραμμα που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η Ε.Ε.Τ.Α.Α οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 14η-6-2017 ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την 4η -7-2017 . Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στις δομές και υπογραφής σύμβασης από 4-7-2017  ως 1-9-2017.
Ο Δήμος Πρέβεζας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι  προκειμένου   να εγγραφούν εγκαίρως   με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τα νήπια -βρέφη που θα φοιτήσουν στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολ. έτος   2017-2018 , οι εγγραφές μέσω   ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθούν  στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς από 4-7-2017 όπως ανακοίνωσε η  Ε.Ε.Τ.Α.Α   αλλά με καταληκτική ημερομηνία εγγραφής     την 18 η -7-2017.
Θα ακολουθήσουν οι εγγραφές μέσω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου   η οποία θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους πριν τα τέλη Αυγούστου .
Η έναρξη της σχολ . χρονιάς 2017-2018  για τα νήπια – βρέφη που θα εγγραφούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και μέσω ΕΣΠΑ  θα είναι   η     1η -9-2017  .  

 
                                                                                             Η εντεταλμένη σύμβουλος

                                                                                   Ελευθερία  Αγγέλη -  Παπαϊωαννίδου