Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Εισαγωγή μαθητών στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώθηκε η αρίθμ. 42253/2017 απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
Θα εισαχθούν στις (51) Επαγγελματικές Σχολές  Μαθητείας του ΟΑΕΔ 6.460 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να...
εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α' Τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994-2001.
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 12/06/2017 έως 31/08/2017 στις Γραμματείες των Επαγγ/κών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων
(3ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων –Αθηνών/ Τ.Κ.45000, τηλ. 2651040858),

Θα εισαχθούν 240 μαθητές και μαθήτριες σε (13) ειδικότητες:
1. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2. Αισθητικής Τέχνης
3. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
4. Κομμωτικής Τέχνης
5. Τεχνιτών Αμαξωμάτων
6. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
7. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
8. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
9. 10. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
10. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
11. Μαγειρικής Τέχνης
12. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
13. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

Εισάγονται είκοσι περίπου μαθητές -τριες σε κάθε ειδικότητα.
Οι υποψήφιοι-ες υποβάλουν αίτηση επιλογής (υποψηφιότητας), η οποία συνοδεύεται από τίτλο σπουδών (πρωτότυπο ή φ/φο επικυρωμένο) ή Πιστοποιητικό Σπουδών με ΒΑΘΜΟ επίδοσης και Πιστοποιητικό Γέννησης ή φ/φο Ταυτότητας.
Όλοι οι υποψήφιοι-ες συμπληρώνουν και υποβάλουν υποχρεωτικά, μαζί με την αίτηση τους και το έντυπο “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ”, το οποίο συμπληρώνεται από όλους τους ενδιαφερόμενους που προσέρχονται στην ΕΠΑ.Σ.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ