Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Προσλήψεις 18 ατόμων εποχικού προσωπικού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Συνολικά 18 άτομα θα προσληφθούν στην Ήπειρο σε Περιφερειακές Ενότητες-Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς μέσα στο 2017. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, ενώ τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών στους οποίους θα....
αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των Περιφερειών», προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2017. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με την εποπτεία του ΑΣΕΠ και σε ό,τι αφορά την Ήπειρο, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
ΠΕ Θεσπρωτίας
Δύο (2) Τομεάρχες Δακοκτονίας Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι και ένα (1) άτομο Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (μέχρι 60 ημερομίσθια)
ΠΕ Πρέβεζας
Δύο (2) Τομεάρχες Δακοκτονίας Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι και 13 άτομα Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (ένας μέχρι 34 και 12 μέχρι 60 ημερομίσθια)