Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-"ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ" 18 χρόνια στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-"ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ" 18 χρόνια στις πανελλαδικές εξετάσεις
Θρίαμβος και φέτος
Ποσοστά επιτυχίας  96%
Ποσοστά
αρίστων 62%
1176 απόφοιτοι