Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Υποβλήθηκαν 17 αιτήσεις για 10 θέσεις στο Μητρώο Συντονιστών

Μέσα στον Ιούλιο η δημόσια κλήρωση από το υπουργείο Οικονομικών

Ολοκληρώθηκε χθες η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο των Συντονιστών που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Συνολικά στην Ήπειρο υποβλήθηκαν 17 αιτήσεις για τις 10 θέσεις συντονιστών, ενώ σε ολόκληρη τ χώρα κατατέθηκαν 986 αιτήσεις για τις 320 θέσεις συντονιστών στις...
13 περιφέρειες της χώρας. Για την κάλυψη των θέσεων, το υπουργείο Οικονομίας θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση, εντός του Ιουλίου, με πλήρη δημοσιότητα και τρόπο απολύτως αδιάβλητο. Σημειώνεται, επίσης, ότι το όριο των 320 συντονιστών ισχύει αρχικά στο Νόμο και μπορεί να επεκταθεί, με απλή απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προκύπτει αυξημένος φόρτος εργασίας εξαιτίας αυξημένου ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για τον Μηχανισμό.