Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ Β.ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-Στεγαστική συνδρομή για κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 15ης Οκτωβρίου

Οι ιδιοκτήτες κτιρίων στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και ειδικότερα στις Τοπικές Κοινότητες Ελληνικού, Πλατανούσσας και των Χουλιαράδων, που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 15ης Οκτωβρίου 2016, μπορούν να τύχουν στεγαστικής συνδρομής. Στις 26 Απριλίου 2017 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 90/Α325/21-03-2017 (ΑΔΑ: Ω0ΞΚ465ΧΘΞ-ΑΟ7), που αφορά την οριοθέτηση περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Σύμφωνα με αυτή, οι ενδιαφερόμενοι δημότες που...
έχουν πληγεί, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διενέργεια αυτοψίας (δεν ισχύει όποια έγινε προ της δημοσίευσης της Κ.Υ.Α.), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. (έως τις 25-10-2017) ή αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. (έως τις 25-10-2018) στον Τ.Α.Σ. Ν.Κοζάνης στην Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ. 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στον Δήμο με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τον Δήμο στον Τ.Α.Σ. Ν.Κοζάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αθανάσιο Γκιάτα στο τηλέφωνο 2461350152, fax 24613 50142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr, στον κ. Κωνσταντίνο Χαστά στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr, στην κ. Αθήνα Ζήση στο τηλέφωνο 2461350229, fax 24613 50142 και e-mail και στο δικτυακό τόπο του Τ.Α.Σ. Ν.Κοζάνης tas.apdhp-dm.gov.gr.