Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρεία MEGA CLEAN ζητά πωλητή

Η εταιρεία MEGA CLEAN ζητά να προσλάβει πωλητή πλήρους απασχόλησης. Ηλικία 25-35 ετών, προϋπηρεσία απαραίτητη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να...
αποστείλουν βιογραφικά στο info@megaclean.gr.