Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών ΔΕΥΑΙ

Για την Τρίτη 16 Μαΐου ανακοινώθηκε από τη ΔΕΥΑΙ διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου Μπάφρας του ΣΥΔΛΙ λόγω εργασιών καθαριότητας: και για αυτό το λόγο θα γίνει διακοπή τροφοδοσίας δεξαμενών: Μπάφρα, Νεοκαισάρεια, Μπιζάνι, Κολωνιάτι Κουτσελιό και Γορίτσα Δήμου Ιωαννιτών και Σερβιανά, Αυγό και Μολυβαδιά Δήμου Δωδώνης. Στις ανωτέρω Κοινότητες υπάρχει πιθανότητα να...
εμφανιστεί μείωση πίεσης στην υδροδότηση των κατοίκων ή και διακοπή. Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.