Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Απαγόρευση κυκλοφορίας,στην οδό Ιωάννου Στάμου

Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, της οδού Ιωάννου Στάμου στη Κιάφα από την Τετάρτη 17/05/2017 ως και την Παρασκευή 16/05/2017, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται εργασίες, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών.Τόσο η απαγόρευση κυκλοφορίας όσο και η εκτροπή της θα...
γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Τέλος η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.Μετά το πέρας των εργασιών οι οδοί θα τεθούν ξανά σε κυκλοφορία.