Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΑΡΤΑ :Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους Συνεταιρισμούς

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους Συνεταιρισμούς και τις Ομάδες Παραγωγών είναι γνωστές σε όλους και έχουν διατυπωθεί πολλάκις. Ειδικά τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης, έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα προς την ενίσχυση και την αναβάθμιση του ρόλου των Συνεταιριστικών σχημάτων. Οι θέσεις αυτές έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, κι έπειτα από διάλογο με την κοινωνία, τους φορείς και τους πολίτες, ...
αποτελούν πλέον νόμο του κράτους.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα έχει αποδείξει τις προθέσεις της για την ίδρυση και τη λειτουργία υγιών σχημάτων που θα ενισχύσουν τον πολύπαθο τομέα της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Η ένταξη άλλωστε των Ομάδων Παραγωγών στον Αναπτυξιακό Νόμο κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Στην περιοχή της Άρτας, ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους του είδους του στην Ελλάδα και είναι βαρόμετρο για την ευρύτερη περιοχή τόσο για το μέγεθός του όσο και για το ότι στη συνείδηση των καταναλωτών το προϊόν του έχει ταυτιστεί με τον Συνεταιρισμό.
Κατά συνέπεια, θεωρούμε αναγκαία την επιζήτηση της πλέον βιώσιμης λύσης προκειμένου ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας να εξακολουθήσει να αποτελεί οικονομικό σημείο αναφοράς για την περιοχή και να μη χαθούν οι θέσεις εργασίας.