Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Τέταρτο στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εκτός από τη ρύθμιση βασικών θεσμικών ζητημάτων που το απασχολούσαν, εξακολουθεί να διακρίνεται και να καταλαμβάνει πολύ σημαντικές θέσεις σε διεθνείς αξιολογήσεις και κατατάξεις, καθώς και σε διαδικασίες αξιολόγησης του ερευνητικού του έργου. Έτσι, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει την τέταρτη (4η) θέση ανάμεσα στα ελληνικά ερευνητικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο...
έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι η αξιολόγηση του περιοδικού Nature αποτυπώνει την υψηλή απήχηση της επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας και βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται σε κάθε Ίδρυμα, στις δημοσιεύσεις και στην ποιότητα των δημοσιεύσεων στα πεδία των Επιστημών Ζωής, στις Φυσικές Επιστήμες, στη Χημεία και στις Επιστήμες Γης και Περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, συγχαίρουμε θερμά όλους τους συναδέλφους για το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που παρήγαγαν και δημοσίευσαν. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι διακρίσεις αυτές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν θετική απήχηση σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και ιδιαίτερα στις διεθνείς μας συνεργασίες.