Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Που θα κοπεί το νερό σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρσκευή


Για σήμερα Πέμπτη 18 Μαΐου ανακοινώθηκε από τη ΔΕΥΑΙ διακοπή λειτουργίας των δεξαμενών Κουτσελιού, Γορίτσας και Κολωνιάτι του ΣΥΔΛΙ λόγω εργασιών καθαριότητας.Στις ανωτέρω Κοινότητες θα γίνει διακοπή στην υδροδότηση των κατοίκων.
Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το ...
πέρας των εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.Για την Παρασκευή 19 Μαΐου ανακοινώθηκε από τη ΔΕΥΑΙ διακοπή λειτουργίας των δεξαμενών Νεοκαισάρειας και Μπιζανίου ΣΥΔΛΙ λόγω εργασιών καθαριότητας.Στις ανωτέρω Κοινότητες θα γίνει διακοπή στην υδροδότηση των κατοίκων.
Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.