Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας»

Την ταχύτερη δυνατή έναρξη των εργασιών αποκατάστασης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ζητεί επίσης να του κατατεθεί αντίγραφο της μελέτης αποκατάστασης που έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το Δικαστικό Μέγαρο. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης σε συνδυασμό με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων είναι το εξής: ...


Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας»

Από την έναρξη λειτουργίας του το 1997 στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας παρουσιάστηκαν σοβαρά κατασκευαστικά προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας η οποία έχει διαβρώσει εκτεταμένες επιφάνειες στο εξωτερικό και το εσωτερικό του κτιρίου.

Σε συνέχεια επιστολικής επικοινωνίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας με την τεχνική υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου και με την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» η τελευταία με το αριθ. πρωτ. Δ9-Τ9.1/3448/9-3-2016 έγγραφό της γνωστοποιεί ότι έχει συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης των κακοτεχνιών του κτιρίου, προϋπολογισμού 250.000 €. Από το ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι οι εργασίες αποκατάστασης δεν είναι δυνατό να ξεκινήσουν πριν περαιωθούν αμετάκλητα οι εκκρεμείς δίκες κατά του αναδόχου, δηλαδή μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ετών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας έχει επανειλημμένως ζητήσει αντίγραφο της μελέτης αποκατάστασης προκειμένου να διερευνήσει άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης των εργασιών. Επίσης έχει προτείνει να αναλάβει αφιλοκερδώς  τη διεκδίκηση του συνόλου των εξόδων που  θα απαιτηθούν σε βάρος του αναδόχου, εάν και εφόσον οι σχετικές δίκες αποβούν υπέρ του Δημοσίου.  Σε κάθε περίπτωση δεν υπήρξε ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε προτάθηκε κάποια εναλλακτική άμεσης επίλυσης του ζητήματος.

Η μη έγκαιρη πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης μεγεθύνει τη φθορά του κτιρίου άρα την έκταση και το κόστος της παρέμβασης. Το πλέον σημαντικό είναι ότι επιδεινώνεται η λειτουργικότητα και η ασφάλεια με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα ατυχήματος για τους πολίτες, το προσωπικό και τους δικηγόρους που κάνουν χρήση του Δικαστικού Μεγάρου.

Κατόπιν τούτων
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν και τι προτίθεται να πράξει για την ταχύτερη δυνατή έναρξη των εργασιών αποκατάστασης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας και πριν την αμετάκλητη περαίωση των δικών που εκκρεμούν κατά του αναδόχου,

και αιτούμαι όπως κατατεθεί αντίγραφο της μελέτης αποκατάστασης για το Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας.