Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Καταγγελία για μετακινήσεις προσωπικού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει άλλη μια προσπάθεια υποχρεωτικής μετακίνησης προσωπικού για να καλυφθούν τα δραματικά κενά στη στελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει και ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Βορειοδυτικής Ελλάδος, επιχειρείται η υποχρεωτική μετακίνηση, με τη μορφή της «διάθεσης με παράλληλα καθήκοντα», αρχαιολόγων που...
υπηρετούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε αυτήν της Άρτας. Η τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πολίτες και τα μνημεία του τόπου, δεν μπορεί να καλύπτονται με υποχρεωτικές μετακινήσεις ή διάθεση προσωπικού με παράλληλα καθήκοντα ούτε με προσλήψεις δήθεν «εποχιακού» προσωπικού. Οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ σε έμψυχο δυναμικό καλύπτονται μόνο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων (αρχαιολόγων, μηχανικών, συντηρητών, αρχαιοφυλάκων, εργατοτεχνιτών κτλ). Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Υπουργό Πολιτισμού κ. Κονιόρδου και τους συναρμόδιους υπουργούς να σταματήσουν τις εμβαλωματικές «λύσεις» και τις ενέργειες που υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, αναστατώνουν τη ζωή των υπαλλήλων και προσβάλλουν τη νοημοσύνη των πολιτών. Τους καλεί να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον αρχαιολογικό και μνημειακό πλούτο της χώρας, προχωρώντας στη μόνη ορθή και νόμιμη διαδικασία, στην προκήρυξη μόνιμων θέσεων προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.