Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε τα ταξιδιωτικά οικονομικά στοιχεία για τις περιφέρειες της χώρας

Δείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Ήπειρος

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε για πρώτη φορά τα ταξιδιωτικά στοιχεία ανά περιφέρεια της χώρας. Τα στοιχεία αποτελούν λεπτομερή οδηγό για την περιφερειακή κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων, καθώς και των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων των εισερχόμενων ταξιδιωτών. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2016 διαμορφώθηκαν στα 12,7 εκ. ευρώ, με τον κύριο όγκο των εισπράξεων, σε ποσοστό 87,5% του συνόλου να έχει...
πραγματοποιηθεί σε πέντε περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου-3,1 εκ. ευρώ, Κρήτης-3,1 εκ. ευρώ, Αττικής-1,7 εκ. ευρώ, Κεντρικής Μακεδονίας-1,6 εκ. ευρώ και Ιονίων Νήσων-1,5 εκ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Ηπείρου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των ταξιδιωτικών εισπράξεων η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στην 9η θέση της χώρας με ποσοστό 1,7%.Το 2016, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 28.376 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (2016: 24.799 χιλ. ταξιδιώτες), καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 86,4% επί του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε έξι (6) περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας-6.395 χιλ. επισκέψεις, Νοτίου Αιγαίου-5.227 χιλ. επισκέψεις, Αττικής-4.543 χιλ. επισκέψεις, Κρήτης-4.537 χιλ. επισκέψεις, Ιονίων Νήσων-2.457 χιλ. επισκέψεις και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1.363 χιλ. επισκέψεις). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Ηπείρου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) πραγματοποιήθηκαν 3.854 χιλ. επισκέψεις. Στην κατηγορία των ταξιδιωτικών επισκέψεων η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στην 8η θέση της χώρας με ποσοστό 2,5%. Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 190.402 χιλ. το 2016. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 85,1% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε (5) περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου-39.996 χιλ. διανυκτερεύσεις), Κρήτης-39.378 χιλ. διανυκτερεύσεις, Κεντρικής Μακεδονίας-36.330 χιλ. διανυκτερεύσεις, Αττικής-24.769 χιλ. διανυκτερεύσεις και Ιονίων Νήσων-21.493 χιλ. διανυκτερεύσεις. Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Ηπείρου, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 28.437 χιλ. διανυκτερεύσεις. Στην κατηγορία των ταξιδιωτικών διανυκτερεύσεων η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στην 9η θέση της χώρας με ποσοστό 1,9%.