Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Μέχρι τις 9 Ιουνίου οι αιτήσεις για εγγραφές στα ΚΔΑΠ του δήμου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», περιόδου 2017-2018, για τα οκτώ (8) ΚΔΑΠ, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των παρακάτω δομών:

ΚΔΑΠ «ΡΟΔΑ»
Ωρέλια Στήκα (Διευθύντρια), τηλ. 26510-68565, Δωδώνης 35, Δυναμικότητα-Κατηγορία Γ’:
Α’ βάρδια: 85 θέσεις, Κωδικός δομής: 21372, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.00-17.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 8.00-12.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
Β’ βάρδια: 85 θέσεις, Κωδικός δομής: 54004 (Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.00-21.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 12.00-16.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων
Μαρία Μάστορα (Διευθύντρια), τηλ. 26510-37187, Πλατεία Δημ. Χατζή 19, Αμπελόκηποι, Δυναμικότητα-Κατηγορία Γ’:
Α’ βάρδια: 30 θέσεις, Κωδικός δομής: 21373, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.00-17.00 (Δευτέρα-Παρασκευή), Θερινό: 8.00 - 12.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
Β’ βάρδια: 30 θέσεις, Κωδικός δομής: 54023, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.00-21.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 12.00-16.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
ΚΔΑΠ Βοτανικού
Σοφία Μπάρμπα (Διευθύντρια), τηλ. 26510-74644, Κατίνας Παξινού 8, Βοτανικός, Δυναμικότητα-Κατηγορία Γ’: 50 θέσεις, Κωδικός δομής: 21374, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.00 – 21.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 8.00 - 16.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
ΚΔΑΠ Αμφιθέας
Παναγιώτης Ντανίκας (Διευθυντής), τηλ. 26510-81996, Αμφιθέα, Δυναμικότητα-Κατηγορία Γ’: 40 θέσεις, Κωδικός δομής: 21375, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.00-21.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 8.00-16.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
ΚΔΑΠ Περιβλέπτου
Όλγα Δούφα (Διευθύντρια), τηλ. 2651062388, Περίβλεπτος, Δυναμικότητα-Κατηγορία Γ’: 40 θέσεις, Κωδικός δομής: 21376, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.00-21.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 8.00-16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)
ΚΔΑΠ Ανατολής
Ελένη Ευφραιμίδη (Διευθύντρια), τηλ. 26510-66426, Κερασούντος 13-Ανατολή, Δυναμικότητα-Κατηγορία Γ’: 60 θέσεις, Κωδικός δομής: 21377, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.00 – 21.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 8.00 - 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)
ΚΔΑΠ Νεοκαισάρειας
Πρόδρομος Καραντωνίου (Διευθυντής), τηλ. 26510-91286, Νεοκαισάρεια, Δυναμικότητα-Κατηγορία Γ’: 35 θέσεις, Κωδικός δομής: 21378, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.00-21.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 8.00-16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)
ΚΔΑΠ Παμβώτιδας
Πέτρος Μάντζιος (Διευθυντής), τηλ. 26510-94591, Γυμνάσιο Κατσικά, Δυναμικότητα-Κατηγορία Γ’: 35 θέσεις, Κωδικός δομής: 21379, Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.00-21.00 (Δευτέρα –Παρασκευή), Θερινό: 8.00-16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή).
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά το χρονικό διάστημα από 24/05/2017 έως 09/06/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (μπορείτε να τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eetaa.gr./index.php?tag=paidikoi_2017 ) . Μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα υποβάλλονται από 24/05/2017 έως 09/06/2017 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ακόλουθη Διεύθυνση ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222, Λάρισα. Εξαιρούνται από την παρούσα Πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που:
α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
β) Να είναι εργαζόμενοι/ες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/νες) ή να είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να βεβαιώνει την ανεργία,
γ) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα,
δ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €, του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 -31/12/2016).