Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τα Public ζητούν για πρόσληψη Service Technician

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να προσλάβει για το κατάστημα του στα Ιωάννινα Service Technician. Ο κάτοχος της θέσης διατηρεί ενεργό ρόλο στην εκτέλεση τεχνικών εργασιών στο τμήμα service και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των διαδικασιών που ορίζει η εταιρία. Θα έχει ως...
αρμοδιότητες τον ενδελεχή έλεγχο, διάγνωση σφαλμάτων και επισκευή συσκευών (laptops, desktops, tablets & κινητά τηλέφωνα), την εγκατάσταση και αναβάθμιση Software και Hardware, την έγκαιρη και ορθή ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος, την επίτευξη των μηνιαίων KPI’s που έχουν τεθεί από την εταιρία και τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών (εσωτερικών & εξωτερικών). Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλέγιο / ΙΕΚ) κατεύθυνσης Τεχνικού Η/Υ, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, να διαθέτει προϋπηρεσία 2 - 3 χρόνια σε ανάλογη θέση, να έχει άριστη ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης / εντοπισμού σφαλμάτων, και επισκευής, άριστη γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης Software και Hardware, εμπειρία σε λογιστική διαχείριση αποθεμάτων και ERP/CRM (πχ. SAP) προγραμμάτων, καλή χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Explorer) και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος). Επιθυμητά προσόντα: επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες με προσανατολισμό στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη, αποφασιστικόητα και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων, υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοπαρακίνησης, σωστή διαχείριση χρόνου, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. Η εταιρεία παρέχει ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Κάντε τώρα την αίτηση σας κάνοντας κλικ ΕΔΩ