Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Η HELP ΑΒΕΕ, ζητά Quality Assurance Specialist για το εργοστάσιο της στα Γιάννενα

Η HELP ΑΒΕΕ, μία φαρμακευτική εταιρία που ιδρύθηκε το 1971, αφοσιωμένη στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία υψηλής ποιότητας φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής ζητεί να προσλάβει:
Quality Assurance Specialist για το εργοστάσιο της στα Ιωάννινα
Περίληψη θέσης:
Ως QA Specialist θα αναφέρεστε στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και θα...
συμμετέχετε σε δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας και επικύρωσης αξιοπιστίας του εργοστασίου.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Εκτέλεση λειτουργιών διαχείρισης ποιότητας
Συμμετοχή σε δραστηριότητες επικύρωσης αξιοπιστίας
Διαχείριση τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας
Υποστήριξη κατά τις επιθεωρήσεις από αρχές και πελάτες
Υποστήριξη εκπαίδευσης
Υποστήριξη έργων ανάπτυξης και βιομηχανοποίησης νέων προϊόντων
Ετοιμασία διοικητικών αναφορών
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο χημικού, χημικού μηχανικού ή φαρμακευτικής (μεταπτυχιακές σπουδές στην φαρμακευτική τεχνολογία θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν)
Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον (εμπειρία σε παραγωγή φαρμάκων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Επιθυμητή γνώση κανονισμών και οδηγιών σχετικών με την παραγωγή φάρμακων, ιατροτεχνολογικών ή συμπληρωμάτων διατροφής
Άριστη γνώση και χειρισμός της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας και συμμετοχής σε διατμηματικές ομάδες
Αυξημένες διαπροσωπικές ικανότητες
Αποστολή βιογραφικών στο mail
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2651092143