Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τα H&M ζητούν υπεύθυνο τμήματος

Τα πολυκαταστήματα ένδυσης H& M ζητούν υπεύθυνο τμήματος για το κατάστημα στα Ιωάννινα. Οι κυριότερες αρμοδιότητές είναι: 1) η παροχή άψογης εξυπηρέτησης πελατών στον όροφο, στα δοκιμαστήρια και στα ταμεία του τμήματός σου καθώς και του καταστήματος γενικότερα, 2) η ορθή και άμεση παραλαβή και τοποθέτηση του εμπορεύματος σύμφωνα με τις εταιρικές οδηγίες, 3) η υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας των εμπορικών ενεργειών του τμήματος μαζί με την ομάδα των συναδέλφων σου...
καθώς και επίδρασής αυτών στην εμπορικότητα του καταστήματος, 4) η ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες στελέχωσης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και συνεπακόλουθης ανάπτυξης των Συμβούλων Πωλήσεων μαζί με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα του καταστήματος, 5) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επάνδρωση του τμήματος για την επιτυχή κάλυψη των αναγκών, 6) η διασφάλιση της κερδοφορίας του τμήματος και συμμετοχή στην επίτευξη της κερδοφορίας του καταστήματος, 7) η διαχείριση εργασιακών σχέσεων καθώς και διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών και 8) να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση εργασιακής συμπεριφοράς και απόδοσης. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εμπορικό πνεύμα, να είναι επικοινωνιακός, φιλόδοξος και ομαδικός, ανοικτός στις προκλήσεις με ισχυρό εσωτερικό κίνητρο και θετική στάση. Απαιτούμενα προσόντα είναι: α)τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα της λιανικής, ιδανικά στο χώρο της ένδυσης και υπόδησης σε δομημένο Ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον έχοντας υπό την ευθύνη την επίτευξη εμπορικών στόχων καθώς και τη διοίκηση ομάδας εργασίας τουλάχιστον 8 ατόμων, β) ικανότητα παρουσίασης εμπορευμάτων βάσει εταιρικών οδηγιών στοχεύοντας στην προβολή της μόδας και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων, γ) ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας μέσω παροχής εποικοδομητικών σχολίων, αξιολόγησης και εκπαίδευσης αυτής, δ) καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες και στόχους βάσει των αναγκών του τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες του καταστήματος, ε) εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών και τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, στ) επιτυχής χειρισμός πολλαπλών εργασιών μέσα σε ένα περιβάλλον γρήγορων ρυθμών και ζ) βασικές γνώσεις MS Office και Internet. Για να υποβάλετε ηλκτρονικά τη δική σας αίτηση, κάντε κλικ ΕΔΩ