Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Τι θα συζητηθεί στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο

Σήμερα  Παρασκευή 7 Απριλίου και ώρα 3 μ.μ. συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Διοικητήριο Περιφέρειας Ιωάννινα), το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 1ης/22-2-2017 , 2ης/5-3-2017 και 3ης/27-3-2017 συνεδρίασης Π.Σ.
2. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017
3. Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2017
4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», στο πλαίσιο της αριθμ. 40/2017 πρόσκλησης, για «Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2020»
5. Τροποποίηση της αριθμ. 11/51/29-10-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της ορισθείσας Επιτροπής για την Π.Ε. Άρτας
6. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου.