Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Ο ΕΛ.Γ.Ο "Δήμητρα" απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Εκπαιδευτών των ακόλουθων ειδικοτήτων: - Γεωπόνος- Φυτικής - Γεωπόνος- Ζωικής - Γεωπόνος- Άλλης Κατεύθυνσης - Τεχνολόγος Γεωπονίας - Φυτικής - Τεχνολόγος Γεωπονίας - Ζωικής - Τεχνολόγος Γεωπονίας - Άλλης Κατεύθυνσης - Κτηνίατρος - Γεωλόγος - Ιχθυολόγος - Περιβαλλοντολόγος - Βιολόγος - Δασολόγος - Δασοπόνος - Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ - Οικονομολόγος - Τεχνολόγος Τροφίμων Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να...
είναι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Γίνονται δεκτές και αιτήσεις από μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ή εκπαιδευτές ενηλίκων εγγεγραμμένων στο εισαγωγικό μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εφόσον αποδεικνύεται: - Κατοχή τουλάχιστον επιπέδου 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο των πεδίων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και των ειδικοτήτων που απαιτούνται για αυτές. - Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών, σε συναφές πεδίο κατάρτισης ή ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων. - Γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://katartisi.elgo.gr