Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ελαφρύνσεις για τους δικαιούχους Κοινωνικών Τιμολογίων

Σε περαιτέρω ελαφρύνσεις για την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών που είναι δικαιούχοι ειδικών κοινωνικών τιμολογίων ηλεκτρισμού προχωρά το ΥΠΕΝ, εκκινώντας από την απαλλαγή τους από τις χρεώσεις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) και στις καταναλώσεις του “νυχτερινού”.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη ρύθμιση που εισάγεται στην κατεύθυνση αυτή -και συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τη δασική νομοθεσία-, δεν θα επιβαρύνεται με χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) και του Τιμολογίου πολυτέκνων μέχρι τα ...
όρια κατανάλωσης τετραμήνου, που ισχύουν για κάθε κατηγορία.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η απαλλαγή από τις χρεώσεις ΥΚΩ αφορούσε μόνο τις καταναλώσεις ημέρας, με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται οι δικαιούχοι του KOT που διέθεταν και μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης.

Το κέρδος για τους δικαιούχους από την απαλλαγή των χρεώσεων ΥΚΩ στο “νυχτερινό” υπολογίζεται σε 0,00889 ευρώ/κιλοβατώρα. Για παράδειγμα, σε μια συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση 1.500 κιλοβατώρων, αν οι περίπου 1.000 αφορούν την ημερήσια κατανάλωση και οι υπόλοιπες 500 στο “νυχτερινό”, το όφελος ανέρχεται σε περίπου 4,445 ευρώ.

Πηγές του ΥΠΕΝ επισήμαναν ότι στην ουσία αποκαθίσταται μια άνιση μεταχείριση των δικαιούχων ΚΟΤ και πολυτέκνων που ίσχυε ώς τώρα. Η εφαρμογή ενιαίας προσέγγισης ως προς τη μη επιβάρυνση με χρεώσεις ΥΚΩ ανεξάρτητα από τον χρόνο (ημέρα ή νύχτα) που πραγματοποιούνται οι καταναλώσεις κρίθηκε επιβεβλημένη και δίκαιη, καθώς το βασικό κριτήριο ένταξης στα συγκεκριμένα εκπτωτικά τιμολόγια αφορά ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

Πρόκειται για την πρώτη από τις πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ προς τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου του ΚΟΤ, δεδομένου ότι αποτελεί πάγια επιδίωξη του υπουργείου η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας μέσω της μεγαλύτερης δυνατής ελάφρυνσης των οικονομικά ασθενέστερων καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της επικείμενης τροποποίησης της προγενέστερης Υπουργικής Απόφασης (2010) για την ενσωμάτωση της νέας ρύθμισης, θα ακολουθήσουν:

* Συμπερίληψη και της νυχτερινής κατανάλωσης στην τιμολόγηση του ΚΟΤ εφόσον η συνολική κατανάλωση (ημερήσια και νυχτερινή) δεν υπερβαίνει τις μέγιστες κιλοβατώρες που έχουν οριστεί για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

* Κατάργηση της απένταξης από το KOT σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης. Οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

* Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης των δικαιούχων και εφόσον ο δικαιούχος τιμολογείται και με νυχτερινό τιμολόγιο, θα γίνεται χρέωση της υπερβάλλουσας ενέργειας με βάση το νυχτερινό τιμολόγιο (για τη νυχτερινή κατανάλωση) και εφαρμογή των ανταγωνιστικών χρεώσεων ημέρας μόνο για την υπερβάλλουσα ενέργεια που απομένει.

Επισημαίνεται ότι σήμερα οι δικαιούχοι του ΚΟΤ αντιστοιχούν σε 645.262 μετρητές και πρόκειται για τιμολόγιο που παρέχουν όλοι οι προμηθευτές, οπότε οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ.