Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Οι Καστρινοί με μεράκι επιδιορθώνουν την πέτρινη τοιχοποιΐα του Δημοτικού Σχολείου

Στην καρδιά της τουριστικής ζώνης της πόλης των Ιωαννίνων, στο Κάστρο, έξω από την είσοδο του Σουφαρί Σαράι βρίσκεται το σχολικό κτίριο στο οποίο συστεγάζονται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Παιδιών με Προβλήματα Όρασης και το 9ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Η τοιχοποιΐα του σε ένα συγκεκριμένο σημείο είχε σοβαρά προβλήματα, καθώς είχαν βγει οι πέτρες που τη στήριζαν και ανά πάσα στιγμή μπορεί να...
έκρυβε κινδύνους για τη σωματική ασφάλεια των μικρών μαθητών. Το πρόβλημα ανέλαβαν να επιδιορθώσουν οι ίδιοι οι Καστρινοί. Στις φωτογραφίες βλέπετε δύο δραστήρια μέλη του Συλλόγου Κατοίκων και Φίλων Κάστρου, τον επίτιμο πρόεδρό του, Στέφανο Βασιλειάδη και τον ακούραστο μαστρο-Νίκο, να μετατρέπονται ακόμη και σε... πετράδες και με περίσσιο μεράκι να κάνουν ό,τι κανονικά θα έπρεπε να έχουν ήδη κάνει κάποιοι... άλλοι!