Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

ΖΑΓΟΡΙ: Νέο «όχι» από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Υδροηλεκτρικό Βαθυλάκκου στη Βοβούσα

Την υποβολή αρνητικής πρότασης και επί του συμπληρωματικού περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υδροηλεκτρικού έργου, ισχύος 831 KW, στο ρέμα Βαθύλλακος στην Τ.Κ. Βοβούσας, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου στην τελευταία του συνεδρίαση. Το Σώμα είχε λάβει και προ ενός έτους περίπου (2/3/2016) αρνητική απόφαση (επί της ΜΠΕ) για την κατασκευή αυτού του έργου, ενώ αρνητικά είχε γνωμοδοτήσει και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Επίσης αρνητική ήταν η στάση της...
Τοπικής Εκπροσώπου Βοβούσας, της Κίνησης για την Προστασία του Αώου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Βοβούσας. Την σχετική εισήγηση, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Μαρτίου, έκανε ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου ξεκαθαρίζοντας ότι «ο Δήμος δεν θα επιτρέψει την κατασκευή κανενός υδροηλεκτρικού στην περιοχή της Βοβούσας και στον Αώο, αλλά και γενικότερα στα όρια του». Το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση την προηγούμενη αρνητική απόφασή του ,αποφάσισε να εμείνει στην αρχική θέση κατά της κατασκευής του έργου, αφού το μόνο που άλλαξε από τα συμπληρωματικά στοιχεία είναι η μικρή μετατόπιση του Σταθμού Παραγωγής, οριακά εκτός της Ζώνης Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙα) του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στην οποία δεν επιτρέπεται η λειτουργία τέτοιων έργων. Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται στο ρέμα Βαθύλακκος, παραπόταμο του Αώου και σε απόσταση 3,5 χλμ. από την Βοβούσα. Πρόκειται για μικρό ΥΗΕ, ισχύος 831 KW, που ανέλαβε να κατασκευάσει η εταιρεία «Τρίτων Διεθνής Ενεργειακή Α.Ε», η οποία έχει λάβει άδεια παραγωγής από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ειδικότερα, από τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (Γενική Δ/Νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού), προκύπτει ότι, η θέση του σημείου της Υδροληψίας παραμένει εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και ο Σταθμός Παραγωγής μετακινείται οριακά εκτός της Ζώνης Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙα) και εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000 GR 1310002 «Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου». Σύμφωνα με την ΚΥΑ 23069/14-6-2005, που διέπει το ειδικό καθεστώς του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδροηλεκτρικών έργων εντός της Ζώνης ΙΙ του Εθνικού Πάρκου. Όπως προκύπτει, από την υποβληθείσα νέα θέση του Σταθμού Παραγωγής, για την κατασκευή του έργου θα γίνουν μεγάλες επεμβάσεις στο περιβάλλον. Τόσο για την όδευση του αγωγού, αφού η περιοχή είναι δασωμένη με δέντρα μαύρης πεύκης και οξυάς, όσο και για την κατασκευή του Σταθμού Παραγωγής όπου θα χρειαστούν, σύμφωνα με τα υποβληθέντα, εκσκαφές μεγάλης κλίμακας (φτάνουν στα 8μ πρανούς) και τοίχοι αντιστήριξης για την κατασκευή του κτιρίου του σταθμού διαστάσεων 14,35x9,50μ. Η περιοχή αυτή, σύμφωνα με την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ενδείκνυται για ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, ορειβασίας και αναψυχής και αποτελεί σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας και μάλιστα προστατευόμενων ειδών, όπως της αρκούδας, του αγριόγιδου κ.ά. Σημαντική είναι η παρουσία της πέστροφας τόσο στον Αώο, όσο και στα μικρορέματα της περιοχής. Η θέση κατασκευής του έργου αποτελεί την είσοδο, από την πλευρά της Βοβούσας, προς τον Εθνικό Δρυμό της «Βάλια Κάλντα» και με την κατασκευή του θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα το φυσικό τοπίο. Σε κανένα σημείο, όπως επισημάνθηκε στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αντισταθμίζονται τα όποια μικρά οφέλη μπορεί να προκύψουν από την κατασκευή του εν λόγω έργου από την επιβάρυνση του χώρου με έργα παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και ο Δήμος τάσσονται κατά του έργου.