Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Με στόχο την ασφάλεια των παιδιών η αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς στην Πλατεία Χατζή

Μια διαφορετική όψη απέκτησε η Πλατεία Χατζή, καθώς ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της Παιδικής Χαράς που βρίσκεται εκεί. Ο δήμος Ιωαννιτών προμηθεύτηκε και τοποθέτησε νέα υπαίθρια παιχνίδια, νέο ασφαλές δάπεδο και λοιπό αστικό εξοπλισμό, με στόχο την αναβάθμιση και την ασφάλεια των μικρών παιδιών που χρησιμοποιούν το χώρο και τις εγκαταστάσεις της Παιδικής Χαράς για την ψυχαγωγία τους. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση του δήμου που σχετίζεται με την την αναψυχή και κυρίως την ασφάλεια των...
μικρών παιδιών. Τη Μελέτη για τις επεμβάσεις και τις σύνθετες εργασίες που απαιτήθηκαν εκπόνησε η τεχνική Υπηρεσία του δήμου Ιωαννιτών, ενώ οι επεμβάσεις και η επιλογή των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται έγινε με βάση την αυτοψία που διενέργησε η Τεχνική Υπηρεσία και την έκθεση αξιολόγησης που είχε πραγματοποιήσει ύστερα από αυτοψία που έκανε στο χώρο της Παιδικής Χαράς ο πιστοποιημένος φορέας για την πιστοποίησης TUV HELLAS.