Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Σε εγκατάλειψη και το γήπεδο του Πανεπιστημίου

Εικόνες εγκατάλειψης συναντήσαμε και στο γήπεδο του Πανεπιστημίου, ο αγωνιστικός χώρος του οποίου μοιάζει με... λιβάδι στο οποίο θα βοσκήσουν πρόβατα, παρά με αγωνιστικό χώρο στον οποίο θα αθληθούν φοιτητές. Φθορές υπάρχουν και σε διάφορα σημεία του γηπέδου, με χαρακτηριστικότερες αυτές στους σπασμένους πάγκους των ομάδων. Είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί εγκαταλείφθηκε ο ...
χώρος στη μοίρα του και δεν έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να καταστεί λειτουργικό προς χρήση το γήπεδο και να εξυπηρετήσει τους σκοπούς για τους οποίους κατασκευάστηκε. Είναι κρίμα να συναντούμε τέτοιες εικόνες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και άμεσα οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δουν με σοβαρότητα το ζήτημα.