Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Πρέβεζας ,ο Δήμαρχος Ζηρού Ν.Καλαντζής

Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Πρέβεζας ανέλαβε ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής Νικόλαος, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν, στο Δημοτικό κατάστημα Πρέβεζας. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω συνεδρίασης η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Πρέβεζας έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Καλαντζής Νικόλαος Αντιπρόεδρος: Γιαννουλάτος Ευάγγελος Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: Αυδίκος Δημήτριος, Τσούτσης Χρήστος. Αναπληρωματικό μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Ρίζος Αχιλλέας.