Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Σήμερα έγινε η ορκωμοσία του Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Σήμερα έγινε η ορκωμοσία του Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων κ. Βασίλειο Τσίκαρη και κ. Κωνσταντίνο Χολέβα από το Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο. Ακολούθησε συνεργασία με θέμα τον γενικότερο σχεδιασμό της ...
Υγειονομικής Περιφέρειας και την ιεράρχηση των ενεργειών που απαιτούνται για την πορεία τoυ νοσοκομείου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα.