Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών σε Γυμνάσια της περιοχής

Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διατίθενται σε Γυμνάσια της περιοχής. Συμφωνα με την Πράξη: 9/30-3-2017, πρόκειται για τους:

Αντώνογλου Άγγελος, ειδικότητα: ΤΕ16, Ωρομίσθιος, τοποθετείται στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων για 8 ώρες από 28/3/2017
Σαχίνη Βαλεντίνα, ειδικότητα: ΠΕ16, Γ/σιο Μετσόβου (π.τ.), διατίθεται για 3 ώρες στο Γ/σιο Μεταμόρφωσης και τροποποιείται η διάθεσή της για Γ.Υ. στο Γ/σιο Μετσόβου από 9 σε 6 ώρες
Βήχα Αγγελική, ειδικότητα: ΠΕ16, άλλο ΠΥΣΔΕ, διατίθεται στο Γ/σιο Βελισσαρίου για 10 ώρες και τροποποιείται η τοποθέτησή της στο 9ο ΓΕ.Λ. από 20 σε 10
ώρες Γ.Υ