Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΟΓΑ: Πιστώθηκε ως προκαταβολή, η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων

Σήμερα πιστώθηκε ως προκαταβολή το 50% της πρώτης δόσης των οικογενειακών επιδομάτων (του 2017) του ΟΓΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 725.000 δικαιούχων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, το σύνολο των πολύτεκνων οικογενειών δικαιούχων υπερβαίνει τις 101.000. Εξ αυτών, οι περιπτώσεις των τρίτεκνων είναι 82.000 και των πολύτεκνων 19.000.
Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών), καθώς και αναδρομικά παλαιότερων ετών, υπερβαίνει το ποσό των...
101 εκατομμυρίων ευρώ. Τα αναδρομικά παλαιότερων ετών αφορούν σε περισσότερες από 45.000 οικογένειες δικαιούχων και συνολικά ξεπερνούν το ποσό των 29 εκατομμύρια ευρώ.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη χορήγηση του επιδόματος, είναι ακριβώς ίδια με το 2016. Μάλιστα, σε σχέση με πέρυσι, έχει αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων κατά 3% και το συνολικό ποσό που αποδίδεται σε αυτούς κατά 8,5%.
Στην σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ αναφέρεται ότι «η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη εκκαθάριση που κατάφεραν οι υπηρεσίες μας στις εκκρεμείς περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Για το λόγο αυτό, η καταβολή των αναδρομικών παρουσιάζει εφέτος αύξηση πλέον του 20%, σε σχέση με το 2016».
Όπως και το 2016, η διοίκηση του Οργανισμού επέλεξε να αποδώσει ως προκαταβολή το 50% της πρώτης δόσης. Η διοίκηση του Οργανισμού προέβη σε αυτήν την κίνηση, διότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα η πλατφόρμα των σχετικών αιτήσεων Α21. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η πληρωμή σημαντικών ποσών σε μη δικαιούχους, που, στη συνέχεια, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο ΟΓΑ αναζητά την επιστροφή πλέον των 12 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως σε μη δικαιούχους. Τα περισσότερα εξ αυτών προέρχονται από το γεγονός ότι τα έτη 2014 και 2015 καταβλήθηκε ολόκληρη η 1η δόση. Αντίθετα, το 2016, που αποδόθηκε, για πρώτη φορά, ως προκαταβολή το 50% της πρώτης δόσης, καταγράφηκε μείωση κατά 60% στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, που αποδόθηκαν σε μη δικαιούχους.
Με την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων, οι πολίτες θα πρέπει άμεσα να συμπληρώνουν την αίτηση Α21, ώστε στην επόμενη δόση να τους καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της 1ης και 2ης τριμηνιαίας δόσης.
πηγή: enikonomia.gr