Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Σεμινάριο για το προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα Πυροπροστασίας στο χώρο εργασίας

Από το 2014 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και η Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τα αποτελέσματα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών.
Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να υλοποιηθούν, επίσης, επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από σχετικά αιτήματα του Πανεπιστημίου. Μετά από σχετικό αίτημα του Πανεπιστημίου και θετική...
ανταπόκριση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ιωαννίνων, πρόκειται να υλοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα Πυροπροστασίας στον χώρο εργασίας», με εισηγητή τον κ. Στύλιο Γεώργιο, Αρχιπυροσβέστη, Τμηματάρχη Γραφείου Εκπαίδευσης Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ιωαννίνων.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 (9.00-12.00) στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παρακάτω μέλη προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
    Μέλη Ε.Ε.Π.
    Μέλη Ε.ΔΙ.Π.
    Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
    Διοικητικοί υπάλληλοι
    Συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες
    Προσωπικό ασφαλείας
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on-line στον σύνδεσμο που ακολουθεί, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2017 (9.00 π.μ.) και θα παραμείνει ενεργός έως τις 10 Απριλίου 2017 (11.00 π.μ.):
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/ist

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30 άτομα. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων, θα υπάρξει επανάληψη του σεμιναρίου.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων