Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Το Επιμελητήριο επισκέφθηκε ο Νέος Γενικός Πρόξενος της Αλβανίας

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων επισκέφθηκε  ο Νέος Γενικός Πρόξενος της Αλβανίας στα Γιάννενα κος Pervin Gjikura. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αφού συνεχάρη τον νέο Πρόξενο για την ανάληψη των καθηκόντων του, τον ενημέρωσε για την μέχρι σήμερα συνεργασία μεταξύ του Νομού Ιωαννίνων και Αλβανίας στον...
Επιχειρηματικό Τομέα. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων για τις περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας και για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Τομέα όσον αφορά τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και τις Εμπορικές Σχέσεις καθώς και για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδας - Αλβανίας, ώστε να προκύψει η μέγιστη αποτελεσματικότητα σε ότι αφορά την συνεργασία τους.