Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Χειριστή Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας θα προσλάβει η Ιονία Οδός

Θα εργαστεί στο Επισκοπικό του δήμου Δωδώνης

Στην πρόσληψη ενός/μιας (1) Χειριστή Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας θα προχωρήσει η Νέα Οδός Α.Ε. στην οποία ανήκει η λειτουργία και εκμετάλευση της Ιονίας Οδού. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος του τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρείας, επιτηρώντας τις σήραγγες και τον αυτοκινητόδρομο, αναγνωρίζοντας και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά κυκλοφορίας με στόχο την ...
αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας & συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου και των σηράγγων. Η θέση θα έχει έδρα τις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Επισκοπικό (Δήμος Δωδώνης). Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιτηρεί τις σήραγγες και τον αυτοκινητόδρομο, ελέγχοντας τη ροή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά και τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο πεδίο. Θα πρέπει να απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις των χρηστών του αυτοκινητόδρομου μέσω του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (1075) με σκοπό την αξιολόγηση των πληροφοριών και τον καθορισμό των κατάλληλων επεμβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης κυκλοφορίας του τμήματος. Θα πρέπει να διαχειρίζεται τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (κάμερες παρακολούθησης κλειστού συστήματος, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων και συστήματα ανίχνευσης) του κέντρου, στοχεύοντας στην ασφαλή και αποτελεσματική ροή της κυκλοφορίας στις σήραγγες και τον αυτοκινητόδρομο. Τέλος, θα πρέπει να συμβάλλει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης/περιστατικά στον αυτοκινητόδρομο συντονίζοντας όλες τις ομάδες επέμβασης του τμήματος (οδηγοί περιπόλων, ομάδες επέμβασης κλπ.), σύμφωνα με την καθοδήγηση του Προϊστάμενου Βάρδιας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σηράγγων. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 1) πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με κατεύθυνση την Πληροφορική ή τον Αυτοματισμό, 2) 1-3 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή συστημάτων πληροφορικής και αυτοματισμού (προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή γνώση σε διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν), 3) Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και MS Office.
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, 4) δυνατότητα εργασίας σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών και 5) κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: α) αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών, β) προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση, γ) συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών, δ) πνεύμα Ομαδικής Εργασίας, ε) αποτελεσματική Επικοινωνία, στ) ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων και ζ) αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr ή Φαξ: 210-6178011 αναγράφοντας την θέση εργασίας που επιθυμούν ναι αιτηθούν ή τον ανάλογο κωδικό της ΚΔΚΕ-0217.