Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Ξεκινούν οι προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων που θα στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας. Η προκήρυξη αφορά 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 1 άτομο ΠΕ Ψυχολόγων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του προγράμματος. Οι υποψήφιοι όλων των...
ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 3/4/2017 και ολοκληρώνεται στις 12/4/2017. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται στο Γραφείο Προσωπικού στο Δημαρχείο Πρέβεζας (τηλ.2682360654 και 2682360633).