Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Ο Γιάννης Λυκοτραφίτης,νέος Πρόερδος του ΤΕΕ Ηπείρου

Συνεδρίασε χθες,η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ και ολοκλήρωσε τις διαδικασίες συγκρότησης των νέων Οργάνων του για την περίοδο 2017 – 2019 εκλέγοντας και το Προεδρείο της νέας Διοικούσας Επιτροπής:

Πρόεδρος Δ.Ε.: Λυκοτραφίτης Γιάννης,
Αντιπρόεδρος Δ.Ε.: Παππάς Γιώργος και
Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.: Λάμπρου Αλέξανδρος