Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Έλεγχος της επιχειρησιακής ικανότητας σκύλων και συνοδών της 8ης Μεραρχίας

Το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ικανότητας των Στοιχείων Εκπαιδευμένων Συνοδών Σκύλων (ΣΕΣ-Σ) της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, με άριστα αποτελέσματα.Τέτοιου είδους έλεγχοι, πραγματοποιούνται σύμφωνα με...
προγραμματισμό του ΓΕΣ και εκτάκτως όταν απαιτείται.Τα ΣΕΣ-Σ επαυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας ευαίσθητων εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, δρώντας ως στοιχεία περιπόλου, ενέδρας, ανίχνευσης και σύλληψης εισβολέα.